Nápověda

Přihlášení do systému

Vyplňte své uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko "Přihlásit".

Pokyny pro registraci nového uživatele

Do registračního formuláře vstoupíte přes "registraci nového uživatele". Zvolte si uživatelské jméno (login) a heslo (je možné ho později změnit v sekci "Můj účet"). V případě, že se ještě před odesláním formuláře vedle uživatelského jména zobrazí červený křížek, je toto jméno již obsazeno a musíte si vybrat jiné. Datum narození zadávejte ve stanoveném formátu dd.mm.rrrr. Např.:08.06.2008

Údaje o škole

Ze seznamu si vyberte školu a třídu, kterou navštěvujete. V případě, že nenaleznete svojí školu (třídu), napište nám na email, co by jste chtěli doplnit: t.matras@czechconsult.cz

Přihlašování na průzkumy

  1. Z nabídky si vyberte průzkum a den, na který se chcete přihlásit
  2. Otevře se Vám seznam všech vypsaných míst a informacích o nich (den, čas nástupu, místo nástupu, čas konce, místo konce a termín do kterého je možné se přihlásit
  3. Vyberete si volnou směnu a přihlásíte se. Pokud se budete chtít přihlásit na překrývající se směnu, systém Vám to nedovolí. Přihlašování na směny přes webové rozhraní je možné pouze do data zobrazeného ve sloupci "Uzávěrka". Budete-li se chtít na volnou směnu přihlásit po tomto datu, kontaktujte nás telefonicky, nebo emailem.
  4. Seznam směn na které jste přihlášeni si můžete zkontrolovat na záložce "Moje směny", kde je možné se i odhlásit. Odhlásit se můžete pouze do data vypsaného ve sloupci "Uzávěrka". Poté odhlášení přes stránky není možné.

CZECH Consult, spol. s r.o.